Logo

Nysa 23.08.2009

Bazylika Mniejsza
sw.Jakuba St.Apostola i sw.Agnieszki
w Nysie

Msze św. w tygodniu:
BAZYLIKA:
6:15, 8:15 (bez wtorku), 18:30.

Kościół Zwiastowania NMP:
wtorek o godz. 8:15.

Kaplica w szpitalu:
wtorek i czwartek o godz. 6:00.

Msze św. niedzielne:
BAZYLIKA:
8:00, 9:30, 10:45, 12:00, 18:30.

Kościół Wniebowzięcia NMP:
10:00 (dla dzieci – z wyłączeniem wakacji), 11:30 (dla młodzieży).

Kościół w Lasku Złotogłowickim:
15:00 (od I niedzieli maja do ostatniej niedzieli października); przed każdą Mszą Świętą nabożeństwo maryjne o godz. 14:45.

Kaplica w szpitalu: 7:00.

Czuwanie Fatimskie:
Każdego 13-go dnia miesiąca począwszy od maja, aż do października w Kościele Wniebowzięcia NMP odbywają się Czuwania Fatimskie. Po nabożeństwie procesja do BAZYLIKI, a następnie Msza Święta. Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.
Parafia przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
Pl. Katedralny 7
48-300 Nysa

tel.: 77.433.25.05 wew. 21
faks: 77.433.43.00
e-mail: parafia@bazylika-nysa.pl
Aktualności
Aktualności - Strona główna
Informacje
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

13-20.09.2020

 

 

1.Dzisiaj XXIV Niedziela zwykła w ciągu roku a w naszej parafii uroczystość pierwszej Komunii św. przeniesiona z okresu powielkanocnego. Do I Komunii św. przystąpiło 40 dzieci.

O g.15.oo w Bazylice nabożeństwo dziękczynne dla dzieci, ich rodzin i gości.

Dzisiaj również Czuwanie Fatimskie – rozpoczęcie o g.19.3o w kościele Wniebowzięcia NMP przy Rynku Solnym.

3.Przypominamy rodzicom dzieci z klas trzecich szkoły podstawowej, aby jeszcze w tym tygodniu zapisać je na przygotowanie do I Komunii św. Katechezy dla nich są w poniedziałek o g. 15.3o lub w sobotę o g.10.oo. Przypominamy, że przygotowanie do Sakramentów świętych powinno się odbywać nie w szkole, z klasą ale w parafii.

4.W poniedziałek Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego a we wtorek – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

5.W piątek Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Na Mszę św. o g.18.30 zapraszamy wszystkich, którzy rozpoczynają przygotowanie do s. Bierzmowania, a więc klasy VI(pierwsza grupa-rozpoczynają trzyletnie przygotowanie, zapisy), klasy VII(drugi rok przygotowania) oraz klasy VIII(s. Bierzmowania w następnym roku). Po Mszy św. nastąpią zapisy, podział na grupy oraz wyznaczenie katechetów.

Dziękujemy wszystkim za złożona dzisiaj składkę na kolektę specjalną jako wkład własny parafii przy renowacji Bazyliki.

Już we wrześniu odbył się pogrzeb naszych parafian: Henryka Rybaczyka, Jana Wolańskiego, Ryszarda Kupisa, Ryszarda Więckowskiego, Urszuli Dębickiej i Mieczysława Moskala.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…  

 

06 - 13.09.2020

 

1. Dzisiaj obchodzimy XXIII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. 

 

2. W tym tygodniu rozpoczynamy regularne spotkania naszych wspólnot parafialnych zasadniczo według harmonogramu sprzed wakacji.

 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH – czwartek po wieczornej Mszy św.

 

Parafialny Zespół CARITAS – poniedziałek, g. 17.00 w biurze.

 

Kandydaci do sakramentu Bierzmowania tegoroczni – wtorek, g. 19.15 w sali św. Jadwigi.

 

I Komunia św. – dzieci kl. III – poniedziałek g. 15.00, zapisy z rodzicami w sali św. Jadwigi.

 

Kandydaci do sakramentu Bierzmowania wszystkie grupy (klasy VI, VII i VIII) – 18 września wspólnie spotkanie o g. 18.30 na Mszy św. w Bazylice i podział na grupy.

 

KRĄG BIBLIJNY – 2 i 4 środa miesiąca (tj. 9 i 23 września) po wieczornej Mszy św.

 

GWARDIA ŚW. JAKUBA – dla młodszych mężczyzn, ojców rodzin – drugi piątek miesiąca, tj. 11 września po wieczornej Mszy św. w sali Eichendorfa.

 

OAZA młodzieżowa – piątek, g. 19.30 sala PIC

 

DZIECI MARYI (dziewczęta) – sobota, g. 9.00

 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA – według uzgodnionych terminów z ks. Andrzejem

 

Duszpasterstwo Akademickie „MŁODY JELEŃ” – czwartek g. 19.00

 

Klub Seniora – sobota g. 15.00

 

Kongregacja Kobiet Katolickich św. ANNY – poniedziałek (07.09) o godz. 17.00 w sali św. Jadwigi.

 

Pozostałe wspólnoty i grupy uzgadniają swoje terminy.

 

3. Za tydzień w naszej parafii odbędzie się I KOMUNIA, dlatego też nie będzie Mszy o g. 10.45 (intencja z tej Mszy, zostanie odprawiona o godz. 12.00)

 

4. Przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok 2021. Są jeszcze wolne intencje w tym roku. Pamiętajmy też o intencjach „za żywych” oraz z podziękowaniem za łaski otrzymane. Takich intencji prawie wcale nie ma, tak jak byśmy nie mieli za co dziękować!

 

5. Jest GŁOS św. Jakuba i jest w nim opisany koszt renowacji Bazyliki. Bogu dzięki  - głowne prace już zostały z powodzeniem zakończone. Czeka nas jeszcze w tym roku remont kapitalny organów.

 

W następną niedzielę kolekta specjalna przeznaczona na wkład własny do projektu rewitalizacji. 

 

 

Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia!


 

Opole, dnia 25 sierpnia 2020 roku

Nr 32/2020/A/KNC-K

   

DEKRET

 

W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiegoz dniem 29 sierpnia br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1.         Dyspensuję od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osoby 
w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.

2.        Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.

3.        Zezwalam na organizowanie procesji w grupach nie przekraczających 150 osób.

4.       Bezwzględnie zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.

5.         Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak 
i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę, np. jeden kapłan bądź szafarz nadzwyczajny udziela Komunii do ust a drugi na rękę. Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.

6.       Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

7.      Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.

8.      Podtrzymuję zakaz napełniania kropielnic wodą święconą.

9.     Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.

10.   Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.

11.  Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji i wyjazdów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe.

12.  W przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.

13.     Przywracam zwyczajową posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana 
w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.

14.   Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.

15.     W przypadku włączenia danej parafii bądź jej części do strefy żółtej albo czerwonej należy zachować ograniczenia przewidziane przez „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” (Dz.U. 2020, poz. 1425). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proboszczów proszę o kontakt z Kurią.

16.   Kuria Diecezjalna w Opolu wraca do regularnych godzin urzędowania, co oznacza, że od 31 sierpnia br. czynna będzie dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.

 

 

           Kanclerz Kurii                Biskup Opolski

       ks. Wojciech Lippa          + Andrzej Czaja

CHÓR PARAFIALNY

"Cantores sancti Jacobi"

Zapraszamy na próby chóru we wtorki i piątki na godzinę 19:15 do sali św. Jadwigi.

do czasu zakończenia epidemii - spotkania odwołane 


 

 

 

 

 

 

 

Nyska Bazylika na Facebooku.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO 

KONTO: Bank Pekao S.A. I/O Nysa 27 1240 1675 1111 0000 2675 2332 

 

 

 

Skarbiec św. Jakuba – zwiedzanie!

Uprzejmie informujemy, że zwiedzanie Skarbca św. Jakuba możliwe po uprzednim umówieniu się z ks. Proboszczem - tel.: 77 433 25 05.

Zapraszamy! 

  Sobota XXIV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Januarego
  19 września 2020r.
  Ostatnio dodany przez:
  Dnia: 01.01.1970 01:00:00

  Treść:
  Nasze publikacje