Logo

Nysa 23.08.2009

Bazylika Mniejsza
sw.Jakuba St.Apostola i sw.Agnieszki
w Nysie

Msze w. w tygodniu:
BAZYLIKA:
6:15, 8:15 (bez wtorku), 18:30.

Koció Zwiastowania NMP:
wtorek o godz. 8:15.

Kaplica w szpitalu:
wtorek i czwartek o godz. 6:00.

Msze w. niedzielne:
BAZYLIKA:
8:00, 9:30, 10:45, 12:00, 18:30.

Koció Wniebowzicia NMP:
10:00 (dla dzieci – z wyczeniem wakacji), 11:30 (dla modziey).

Koció w Lasku Zotogowickim:
15:00 (od I niedzieli maja do ostatniej niedzieli padziernika); przed kad Msz wit naboestwo maryjne o godz. 14:45.

Kaplica w szpitalu: 7:00.

Czuwanie Fatimskie:
Kadego 13-go dnia miesica poczwszy od maja, a do padziernika w Kociele Wniebowzicia NMP odbywaj si Czuwania Fatimskie. Po naboestwie procesja do BAZYLIKI, a nastpnie Msza wita. Serdecznie zapraszamy dorosych, modzie i dzieci.
Parafia przy Bazylice w. Jakuba St. Apostoa i w. Agnieszki w Nysie
Pl. Katedralny 7
48-300 Nysa

tel.: 77.433.25.05 wew. 21
faks: 77.433.43.00
e-mail: parafia@bazylika-nysa.pl
Fundacja
Fundacja - Strona Statyczna - Strona gwna
 FUNDACJA RATOWANIA
ZABYTKÓW KATEDRY NYSKIEJ
Pl. Katedralny 7; 48-300 NYSA
tel.: 77.433.25.05
faks: 77.433.43.00

Nr konta: Bank Pekao S.A. I/O Nysa
59 1240 1675 1111 0000 2675 4860
  

Cele statutowe Fundacji s nastpujce:

 • Zachowanie Bazyliki Nyskiej w moliwie najlepszym stanie dla przyszych pokole.

 • Niezbdny, natychmiastowy, skuteczny ratunek elementów Bazyliki przed dalszym postpujcym niszczeniem.

 • Ochrona, konserwacja, restauracja i rekonstrukcja elementów Bazyliki Nyskiej.

 • Popieranie i promocja bada naukowych nad dziejami Bazyliki Nyskiej ze szczególnym uwzgldnieniem jej historycznej roli w yciu mieszkaców.

 • Wspieranie dziaa zmierzajcych do zachowania i utrwalenia wietnoci Bazyliki oraz znaczenia dla miasta Nysy i regionu.

Fundacja Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej posiada osobowo prawn - zostaa wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego 12. 09. 2001 roku pod numerem: KRS 0000043443. Na czele Fundacji stoi Zarzd, którego Prezesem jest ks. Praat Mikoaj Mróz.
Dziki finansowemu wsparciu parafian i innych ofiarodawców Fundacja jest w stanie sfinansowa ogrom prac konserwatorskich przy Katedrze.

Wród dzie fundacji poczesne miejsce zajmuje Skarbiec w. Jakuba – galeria wystawiennicza najcenniejszych precjozów (kielichy, monstrancje, lichtarze, etc.) znajdujcych si w posiadaniu parafii w. Jakuba i w. Agnieszki w Nysie. Celem utworzenia i dziaalnoci tej galerii jest przyblienie mieszkacom Nysy oraz licznym gociom odwiedzajcym nasze miasto wspaniaych arcydzie dawnych europejskich oraz nyskich mistrzów. Zdjcia Skarbca w. Jakuba mona obejrze w naszej internetowej galerii.

DOKONANIA FUNDACJI I SPONSORÓW

 • Przypora Ukrzyowania
 • Tryptyk otarzowy
 • Portal gówny
 • Otarze w kaplicach: w. Krzya, w. Bartomieja, Baptysterium
 • Chrzcielnica z otoczeniem
 • Dachy 6 kaplic
 • Skarbiec w. Jakuba
 • Dach dzwonnicy
 • Kruchta poudniowa z 6 epitafiami
 • 3 epitafia zewntrzne
 • Kilka obrazów i figur
 • 5 nowych witray
 • Remont otarza gównego Bazyliki z otoczeniem
 • Barokowe szafy w zakrystiach
  Czwartek XII tygodnia okresu zwykego, Uroczysto Narodzenia w. Jana Chrzciciela
  24 czerwca 2021r.
  Ostatnio dodany przez:
  Dnia: 01.01.1970 01:00:00

  Treść:
  Nasze publikacje