Logo

Nysa 23.08.2009

Bazylika Mniejsza
sw.Jakuba St.Apostola i sw.Agnieszki
w Nysie

Msze św. w tygodniu:
BAZYLIKA:
6:15, 8:15 (bez wtorku), 18:30.

Kościół Zwiastowania NMP:
wtorek o godz. 8:15.

Kaplica w szpitalu:
wtorek i czwartek o godz. 6:00.

Msze św. niedzielne:
BAZYLIKA:
8:00, 9:30, 10:45, 12:00, 18:30.

Kościół Wniebowzięcia NMP:
10:00 (dla dzieci – z wyłączeniem wakacji), 11:30 (dla młodzieży).

Kościół w Lasku Złotogłowickim:
15:00 (od I niedzieli maja do ostatniej niedzieli października); przed każdą Mszą Świętą nabożeństwo maryjne o godz. 14:45.

Kaplica w szpitalu: 7:00.

Czuwanie Fatimskie:
Każdego 13-go dnia miesiąca począwszy od maja, aż do października w Kościele Wniebowzięcia NMP odbywają się Czuwania Fatimskie. Po nabożeństwie procesja do BAZYLIKI, a następnie Msza Święta. Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.
Parafia przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
Pl. Katedralny 7
48-300 Nysa

tel.: 77.433.25.05 wew. 21
faks: 77.433.43.00
e-mail: parafia@bazylika-nysa.pl
Historia Bazyliki
Historia Bazyliki - Parafia - Strona główna
PARAFIA ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI powstała na przełomie XII i XIII w. Obejmowała obszar tzw. Nowego Miasta. Pierwszy kościół parafialny, wzniesiony w latach 1195-1198 został konsekrowany przez biskupa wrocławskiego Jarosława w 1198 r.

Obecny kościół powstał w dwóch etapach. Pierwszy przypada na lata przed 1392 r., wtedy zbudowano kościół sześcioprzęsłowy. Drugi okres przypada na lata 1424-1430 i obejmuje prezbiterium z ambitem. Kościół św. Jakuba, którego bryła architektoniczna góruje nad miastem, zajmuje wyjątkowe miejsce w zespole budowli zabytkowych Nysy.

Monumentalne wnętrze świątyni, wsparte na wysokich filarach sklepienie, kolorystyka dają sumę wrażeń z pogranicza świata realnego i mistycznego. To wspaniałe dzieło architektury gotyckiej stworzył człowiek natchniony ręką BOGA. Początki budowli sięgają XII w. Mury obecnego kościoła zaczęto wznosić w 1424 r. Ówczesna rada miejska zleciła budowę mistrzowi Piotrowi z Ząbkowic. Według źródeł historycznych budowlę ukończono w 1430 r. W swych dalszych burzliwych dziejach kościół doświadczył licznych pożarów, zniszczeń i modernizacji. Jednak charakterystyczna sylwetka budowli pozostała niezmieniona do dnia dzisiejszego. Po pożarze w 1542 r. przeprowadzono prace naprawcze, m.in. nowe sklepienia sieciowe, nową więźbę oraz pokrycie łupkiem dachu. W XVII i XVIII w. przeprowadzono zgodnie z ówczesną tendencją barokizację kościoła, usunięto przy tym szereg gotyckich ołtarzy, rzeźby i witraże. Zatynkowano również stare malowidła. W latach 1889 – 95 przeprowadzono gruntowną modernizację kościoła w stylu neogotyckim, dobudowano również kruchtę zachodnią (dzisiejsze wejście główne). Pracami tymi kierował Józef Eberts.

Druga wojna światowa nie oszczędziła kościoła. Ogień zniszczył całkowicie dach, szczyt zachodni, organy i grupę tęczową. Wyposażenie świątyni uległo częściowej dewastacji. Odbudowa trwała do 1961 r., prace konserwatorskie prowadzone są do dnia dzisiejszego.

Kościół św. Jakuba jest trójnawową, dziewięcioprzęsłową halą murowaną z kamienia i cegły. Wokół prezbiterium obejście będące przedłużeniem naw bocznych, przy których wbudowano rzędem szereg niższych kaplic gotyckich. Przy ósmym przęśle od południa i północy w miejscu dawnych wejść urządzono dwie kaplice barokowe. Idąc dalej nawą północną, widzimy dobudowane później, ośmioboczne barokowe baptysterium. Nawy boczne rozdzielone smukłymi, sześciobocznymi filarami z cegły, ponad którymi wznoszą się krzyżowo – żebrowe sklepienia z 1891 r.

Kiedy oglądamy świątynię od zewnątrz, wrażenie robi ogromna, zwarta bryła i potężny, dwuspadowy dach. Na kalenicy wbudowano ośmioboczną wieżyczkę na sygnaturkę. Wystrój rzeźbiarsko – architektoniczny kościoła nie jest bogaty i pochodzi w większości z czasów ostatniej restauracji. Na uwagę zasługują portale w kruchtach bocznych i do zakrystii z połowy XV w., oraz zespół zworników i rzeźbionych wsporników w niektórych kaplicach (patrz opis). Zwiedzając świątynię należy zwrócić uwagę na wyjątkowej wartości zespół dzieł rzemiosła artystycznego – zespół krat pochodzących z warsztatów nyskich od późnego gotyku poprzez renesans i manieryzm, aż do baroku. Nyski kościół posiada również jeden z najbogatszych na Śląsku zbiór epitafiów i pomników nagrobnych. Są to często dzieła wysokiej wartości artystycznej.

Obok kościoła wznosi się okazała, czterokondygnacyjna wieża – dzwonnica. Powstała początkowo z fundacji bpa Rudolfa v. Rüdesheim. W roku 1474 rozpoczęto budowę, która trwała z przerwami aż do roku 1548, jednak nigdy nie została ukończona i taka też pozostała wieża do dziś. Zbudowana na planie kwadratu z cegły obłożonej kamienną wykładziną, przy narożach wzmocniona silnie występującymi skarpami. Zwraca uwagę piękna dekoracja rzeźbiarska, dzieło nieznanych nam dzisiaj kamieniarzy.

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII:

Armii Krajowej, Bema, Bohaterów Warszawy (numery 1-21 oraz 2-36), Celna (numery nieparzyste), Chodowieckiego, Dąbrowskiego, Drzymały, Forteczna, Grodzka, Grzybowa, Królowej Jadwigi, Jagiellońska, Jagiełły, Biskupa Jarosława, Pl. Katedralny, Pl. Kościelny, Kolejowa, Kowalska, Krakowska, Kramarska, Kraszewskiego, Krzywoustego, Kupiecka, Ligonia, Lompy, Łukasińskiego, Mariacka (numery 1-7 oraz 2-8), Marcinkowskiego, Matejki, Mazowiecka, Moniuszki (numery 4-11), Mostowa, Norwida, Nowotki, Orkana, Partyzantów, Piastowska, Piłsudskiego (numery 2-26), Św. Piotra, Wincentego Pola, Powstańców, Prudnicka (numery parzyste), Bolesława Prusa (nieparzyste), Racławicka, Rynek Garncarski, Rynek Główny (oprócz numerów 21, 23, 24/25 i 26), Rynek Solny, Siemiradzkiego, Sucharskiego, Sobieskiego, 22 Stycznia, Sudecka, Tkacka, Toruńska, Towarowa, Wałowa, Wolności, Wrocławska, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zagłoby, Zamojskiego.

SZKOŁY:

Liceum "Carolinum", Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Technicznych, PG nr 1, PSP nr 1, pięć Przedszkoli.
  Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
  24 czerwca 2021r.
  Ostatnio dodany przez:
  Dnia: 01.01.1970 01:00:00

  Treść:
  Nasze publikacje