Żywy różaniec

Opiekun: ks. Prob. Mikołaj Mróz

Wspólnota Żywego Różańca jest wspólnotą osób, które przez regularną modlitwę różańcową pragną pogłębiać swoją duchowość oraz wspierać całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wsólnota ta jest zanana w całym Kościele powszechnym i ma aprobatę papieską. Wspólnota dzieli się na róże różańcowe, tj. 20 osób, czyli tyle, ile jest tajemnic różańcowych. Każda osoba z róży przez jeden miesiąc codziennie odmawia wskazaną dziesiatkę (tajemnicę) różańca w konkretnej, wyznaczonej na ten miesiąc intencji ogólnej i misyjnej. Poszczególne róże danej parafii Wspólnotę Żywego Różańca, bo codziennie odmawiany jest cały różaniec we wszystkich tajemnicach.

Spotkanie całej wspólnoty Żywego Różańca odbywa się raz w miesiącu. Wtedy następuje zmiana tajemnic oraz podanie intencji modlitwy na dany miesiąc. Również na tym spotkaniu miesięcznym podawane są intencje - ogólna, czyli papieska oraz misyjna.

Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca troszczą się o siebie odwiedzając w razie choroby, modląc się za zmarłych - tworzą wspólnotę.

Spotkania miesięczne odbywają się w Sali Jana Pawła II.

Zapraszamy chętnych do żywej modlitwy różańcowej w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i misji.