AKTUALNOŚCI

RENOWACIA ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W NYSIE

Beneficjent

PARAFIA PRZY BAZYLICE ŚW. JAKUBA ST. APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE

informuje, iż

 

ogłosił  postępowanie o udzielenie zamówienia pn.

„Renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej w Bazylice Mniejszej w Nysie”

Inwestycja dofinansowana  ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania zakupowego na wybór Wykonawcy Inwestycji

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nysa.bip.net.pl/?a=7647  

 

W załączniku umieszczamy odpowiedzi na pytania dodtyczące treści zaproszenia do złożenia oferty w ramach postępowania zakupowego  

 

 

Poniżej umieszczamy informacje o oferentach w dniu otwarcia kopert.

PONIŻEJ UMIESZCZAMY PROTOKÓŁ :

PLAN KOLĘDY 2024

KOLĘDA – Odwiedziny Duszpasterskie 2023/2024

 

Drodzy Parafianie! Wraz z I niedzielą adwentową rozpoczęliśmy czas szczególnego przygotowania na kolejne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia.

Święta Narodzenia Pańskiego, w swej atmosferze miłości, braterstwa i radości wytwarzają wśród chrześcijan szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstępowaniu Syna Bożego na ziemię i zamieszkaniu między ludźmi. Takie przeżywanie wspólnoty uwidacznia się w naszych parafiach. Centrum tego przeżywania staje się PASTERKA, Eucharystia dnia świątecznego.

Nie dziwimy się, że w tym okresie ludzie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać rodzinnie, także przy stole wigilijnym. Jeśli rodzinę dzielą wielkie odległości, to przekazują sobie wyrazy łączności wraz z życzeniami i zapewnieniami o pamięci, także modlitewnej. Pięknym zwyczajem na naszych ziemiach jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi opuszczonych. Można powiedzieć, że jest to również jakaś forma międzyludzkiego kolędowania… Nic więc dziwnego, że w tym odwiedzaniu bliskich, bo swoich Parafian biorą udział także DUSZPASTERZE.

Już wczesnośredniowieczne dokumenty kościelne wskazują na kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia jako na formę kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Zaś legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Powoływano się też na zapis w Ewangelii św. Łukasza, gdzie jest mowa jak to Chrystus poleca swoim uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” (Łk 10, 1-12).

Dziś wiele dyskutuje się na temat kolędy, odwiedzin duszpasterskich w parafii przez duszpasterzy. Przytacza się wiele negatywnych opinii na ten temat. Słyszy się o zastrzeżeniach dotyczących np. czasu, formy czy sposobu przeprowadzenia kolędy.

Zdajemy sobie sprawę, że forma i sposób tych odwiedzin przechodziły na przestrzeni wieków różne przemiany. Wkradały się w kolędę elementy, które trzeba uznać za drugo- czy trzeciorzędne. Ale wprowadza się i nowe formy, również dzisiaj, bardziej odpowiednie nam współczesnym.

Właściwe spojrzenie na to, co istotne, a więc wymiar duszpasterski, musi być myślą przewodnią tak dla wiernych, jak dla duszpasterzy w tych odwiedzinach kolędowych.

Kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego do odwiedzania parafian celem ich poznania, także wzajemnego poznania się. Czytamy tam: „Kapłan winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygować" (kan. 529 § 1 KPK).

Kolęda więc daje okazję, by porozmawiać ze swoim kapłanem czy zadać mu pytania dotyczące życia religijnego, modlitwy, ale także funkcjonowania parafii. Kolęda to również czas modlitwy. Jeżeli nawet w czasie kolędy nie będzie wielkiej dyskusji lub kiedy kolędnicy nie będą mogli pozostać u każdej rodziny zbyt długo, to kolęda – wizyta duszpasterska jest ważnym czasem powierzania Bogu osobistych spraw każdej rodziny.

 

 

PORZĄDEK ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH

w parafii św. Jakuba St. i św. Agnieszki w NYSIE (Bazylika)

Boże Narodzenie 2023 – Nowy Rok 2024

 

 

1.01.2024 (poniedziałek)

·      Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek

2.01.2024 (wtorek)

·      ul. Prusa 1, 1a

·      ul. Prusa 1b, 1c

·      ul. Prusa 3a, 3b

·      ul. Prusa (nieparzyste od początku)

3.01.2024 (środa)

·      ul. Mickiewicza 1, 1a, 1b

·      ul. Piłsudskiego 2-4

·      ul. Piłsudskiego 6-8

·      ul. Piłsudskiego 10-12

4.01.2024 (czwartek)

·      ul. Piłsudskiego 14-16

·      ul. Piłsudskiego 18-20

·      ul. Sudecka 5b-7a (od dołu)

·      ul. Sudecka 7b, 8, 7a (od góry)

5.01.2024 (piątek)

·      ul. Sudecka 2-4

·      ul. Sudecka 6, 6a

·      ul. Sudecka 3c-5a

·      ul. Sudecka 3a-3b

 

6.01.2024 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI:

godz. 15.00 ORSZAK TRZECH KRÓLI ulicami Nysy

godz. 19.00 KONCERT KOLĘD w Bazylice
 

7.01.2024 (niedziela)

·      ul. Jagiellońska 19-29

·      ul. Jagiellońska 31-35

·      ul. Jagiellońska 1-15

·      ul. Towarowa, ul. Piłsudskiego 11, 6a, 6b

8.01.2024 (poniedziałek)

·      ul. Jagiełły (od początku)

·      ul. Jagiełły (parzyste)

·      ul. Jagiełły (nieparzyste)

·      ul. Zamojskiego, ul. B. Śmiałego, ul. Zagłoby

9.01.2024 (wtorek)

·      ul. Łukasińskiego 2-8,

·      ul. Łukasińskiego 10-18

·      ul. Toruńska, ul. Orkana

·      ul. Mariacka 1-7

10.01.2024 (środa)

·      ul. Moniuszki (numery 2-11)

·      ul. 22 stycznia, ul. Mariacka 2-4

·      ul. Sucharskiego 1-14

·      ul. Kramarska

11.01.2024 (czwartek)

·      ul. K. Miarki

·      ul. Prudnicka (nieparzyste)

·      ul. Celna

·      ul. Wałowa

12.01.2024 (piątek)

·      ul. Grodzka

·      ul. Tkacka

·      ul. Bpa Jarosława 1-9

·      ul. Bpa Jarosława 8-12

13.01.2024 (sobota)

·      ul. Bpa Jarosława 2-6

·      Rynek 27-31; 38,39

·      Rynek 32-35

·      ul. Sobieskiego, ul. Grzybowa

14.01.2024 (niedziela)

·      Rynek 1-8, ul. Wyzwolenia

·      Rynek 9-15

15.01.2024 (poniedziałek)

·      ul. Marcinkowskiego (parzyste)

·      ul. Marcinkowskiego (nieparzyste)

16.01.2024 (wtorek)

·       Plac Kościelny

·      Rynek Garncarski

17.01.2024 (środa)

·      ul. Drzymały 8-14

·      ul. Drzymały 16-22

18.01.2024 (czwartek)

·      ul. Drzymały 24-32

·      ul. Racławicka, ul. Kolejowa, ul. Parkowa

19.01.2024 (piątek)

·      ul. Krakowska 1-3, ul. Dąbrowskiego, ul. Warszawska

20.01.2024 (sobota)

·      ul. Wrocławska 1-5, ul. Siemiradzkiego

21.01.2024 (niedziela)

·      ul. Wrocławska 12-20, ul. Ks. Kądziołki

22.01.2024 (poniedziałek)

·      ul. Wrocławska 2-10

23.01.2024 (wtorek)

·      ul. Wrocławska 7-9, ul. Kupiecka

24.01.2024 (środa)

·      ul. Wolności 7-9, ul. Ogrodowa

25.01.2024 (czwartek)

·      ul. Królowej Jadwigi 32-34-36

·      ul. Królowej Jadwigi 26-28-30

26.01.2024 (piątek)

·      ul. Królowej Jadwigi 20-22-24

·      ul. Królowej Jadwigi 14-16-18

27.01.2024 (sobota)

·      ul. Królowej Jadwigi 6-8-10-12

·      ul. Królowej Jadwigi 2-4-6-8-10-12

28.01.2024 (niedziela)

·      ul. Królowej Jadwigi 9-11-13-15-17-19

·      ul. Wolności (parzyste)

·      ul. Piastowska 21-37

·      ul. Piastowska 37a-43

29.01.2024 (poniedziałek)

·      ul. Piastowska 1-11

·      ul. Piastowska 2-26

·      ul. Piastowska 28-36

·      ul. A.K. 10-32, ul. W. Pola

30.01.2024 (wtorek)

·      ul. A.K. (nieparzyste od początku)

·      ul. A.K. 23-25, ul. Wolności 1-5

·      ul. A.K. 34-42

·      ul. A.K. 2-8

31.01.2024 (środa)

·      ul. Krzywoustego 1-9

·      ul. Krzywoustego 6-18

·      ul. Krzywoustego 20-28, 25-29

·      ul. Ligonia 1-2a, 3-10, ul. Norwida

1.02.2024 (czwartek)

·      ul. Bohaterów Warszawy 1-21

·      ul. Bohaterów Warszawy 24 a-e

·      ul. Bohaterów Warszawy 2-36

·      ul. Partyzantów (od początku)

2.02.2024 (piątek)

·      ul. Wyspiańskiego, ul. Powstańców Śląskich, ul. Batalionów Chłopskich

·      ul. Matejki i ul. Św. Piotra

·      ul. Chopina (Budynek Straży Pożarnej i od końca)

 

Wszystkim Parafianom życzymy obfitości Bożych łask w Nowym Roku 2024.

 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2024

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TRADYCYJNYM JUŻ ORSZAKU TRZECH KRÓLI!!!