Fundacja Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej

CELE STATUTOWE FUNDACJI SĄ NASTĘPUJĄCE:

 • Zachowanie Bazyliki Nyskiej w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
 • Niezbędny, natychmiastowy, skuteczny ratunek elementów Bazyliki przed dalszym postępującym niszczeniem.
 • Ochrona, konserwacja, restauracja i rekonstrukcja elementów Bazyliki Nyskiej.
 • Popieranie i promocja badań naukowych nad dziejami Bazyliki Nyskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznej roli w życiu mieszkańców.
 • Wspieranie działań zmierzających do zachowania i utrwalenia świetności Bazyliki oraz znaczenia dla miasta Nysy i regionu.

Fundacja Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej posiada osobowość prawną - została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 12. 09. 2001 roku pod numerem: KRS 0000043443. Na czele Fundacji stoi Zarząd, którego Prezesem jest ks. Prałat Mikołaj Mróz.
Dzięki finansowemu wsparciu parafian i innych ofiarodawców Fundacja jest w stanie sfinansować ogrom prac konserwatorskich przy Katedrze.

Wśród dzieł fundacji poczesne miejsce zajmuje Skarbiec św. Jakuba – galeria wystawiennicza najcenniejszych precjozów (kielichy, monstrancje, lichtarze, etc.) znajdujących się w posiadaniu parafii św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Celem utworzenia i działalności tej galerii jest przybliżenie mieszkańcom Nysy oraz licznym gościom odwiedzającym nasze miasto wspaniałych arcydzieł dawnych europejskich oraz nyskich mistrzów. Zdjęcia Skarbca św. Jakuba można obejrzeć w naszej internetowej galerii.

DOKONANIA FUNDACJI I SPONSORÓW:

 • Przypora Ukrzyżowania
 • Tryptyk ołtarzowy
 • Portal główny
 • Ołtarze w kaplicach: św. Krzyża, św. Bartłomieja, Baptysterium
 • Chrzcielnica z otoczeniem
 • Dachy 6 kaplic
 • Skarbiec św. Jakuba
 • Dach dzwonnicy
 • Kruchta południowa z 6 epitafiami
 • 3 epitafia zewnętrzne
 • Kilka obrazów i figur
 • 5 nowych witraży
 • Remont ołtarza głównego Bazyliki z otoczeniem
 • Barokowe szafy w zakrystiach

FUNDACJA

FUNDACJA RATOWANIA ZABYTKÓW KATEDRY NYSKIEJ

Pl. Katedralny 7, 48-300 NYSA
tel.: 77 433 25 05
faks: 77 433 43 00

Nr konta: Bank Pekao S.A. I/O Nysa PL 59 1240 1675 1111 0000 2675 4860

Fundacja Ratowania Zabytków Katedry Nyskiej