DROGA ŚW. JAKUBA

Camino de Santiago także w Nysie!

Zobacz informacje o drodze św. Jakuba prowadzącej do Bazyliki św. Jakuba w Santiago de Compostella (Hiszpania).

Ten pieszy szlak pątniczy znów oplata niemal całą Europę prowadząc pielgrzymów do Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii. Według wierzeń właśnie w tym miejscu spoczywa ciało św. Jakuba. Miejsce to od IX w. stało się celem pielgrzymów z całej Europy, dorównując swoim znaczeniem i popularnością Rzymowi i Jerozolimie. Z czasem jednak znaczenie szlaków św. Jakuba wyraźnie zaczęło spadać. Ostatnie dekady to jednak okres odrodzenia Drogi św. Jakuba. W 1987 r. Rada Europy ustanowiła Camino de Santiago pierwszym europejskim szlakiem kulturowym. Jeszcze wcześniej, papież Jan Paweł II zapraszał Europejczyków do ponownego odkrycia pielgrzymowania do „pamiątki św. Jakuba”. Wszystkie drogi oznaczane są muszlą św. Jakuba oraz żółtymi strzałkami. Droga św. Jakuba w Polsce pojawiła się w 2005 r., nawiązując do historycznych traktów Droga św. Jakuba łączy punkty związane ze śladami dawnych pielgrzymów, miejsca kultu Apostoła oraz obiekty ważne dla dziejów i dziedzictwa poszczególnych regionów.

Nyska Droga św. Jakuba

Od 2010 r. powstała także Nyska Droga Św. Jakuba licząca ok. 160 km. Trasa rozpoczyna się przy źródle św. Jakuba na zboczu góry Parkowej w Górach Opawskich i wiedzie przez Głuchołazy, Bazylikę św. Jakuba w Nysie i dalej do Skorogoszczy. Tam łączy się z główną Drogą Via Regia.
Camino de Santiago wędrować może każdy, kto poczuje w sobie „zew drogi”, potrzebę odmiany czy wewnętrznego „resetu”. Kto chce z dystansu spojrzeć na swoją codzienność, odnowić swoje relacje ze światem, z Bogiem i samym sobą.
Więcej informacji nt. Camino de Santiago można uzyskać w kancelarii Parafii oraz w Biurze Nyskiej Drogi Św. Jakuba w Nysie, znajdujący się przy ul. Brackiej 18 (nr. tel.: 77 448 46 70).

Polecamy także witrynę: www.camino.net.pl