POMNIK HISTORII

UZNANIE ZESPOŁU KOŚCIOŁA ZA POMNIK HISTORII

Zespół kościoła farnego p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 28 lutego 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 54 poz. 279).