REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTU

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA EFEKTÓW REWITALIZACJI I RENOWACJI BAZYLIKI

Video

PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE

Od stycznia 2018 roku do sierpnia 2020 roku trwały główne prace budowlane i konserwatorskie. Zakres prac obejmował remont części dachu głównego oraz dachów kaplic bocznych, a także remont i konserwację sklepień kościoła oraz zewnętrznej elewacji. Ponadto przeprowadzone zostały także prace na strychu kościoła, na którym utworzono ciąg komunikacyjny. Rozpoczęcie prac zostało poprzedzone opracowaniem ekspertyz oraz projektów wykonawczych. Z ramienia Parafii nad prawidłową realizacją prac czuwał nadzór inwestorski. Wszystkim Wykonawcom serdeczne Bóg zapłać za wkład i trud włożony podczas tego remontu.

ZABEZPIECZENIE OKIEN WITRAŻOWYCH WRAZ Z KONSERWACJĄ OKIEN WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI ZACHODNIEJ

Od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. trwały prace nad trzema największymi witrażami Bazyliki. Witraże te zostały wykonane w latach 1958-1967 wg projektu znanego twórcy – Adama Stalony-Dobrzańskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Są cennymi dziełami sztuki witrażowniczej. Konieczność przeprowadzenia gruntownych prac przy witrażach i ich zabezpieczenia stwierdzono podczas prac konserwatorskich na elewacji zachodniej. Witraże były zniszczone przez niesprzyjające warunki atmosferyczne (agresywne gazy, wiatry i wichry) oraz ptaki. Roboty przy witrażach polegały na konserwacji szkieł witrażowych z elementami metalowymi oraz zabezpieczeniu ich za pomocą zewnętrznego szkła oraz siatki znajdującej się w górnych częściach okien. Wszystkim Wykonawcom serdeczne Bóg zapłać za wkład i trud włożony podczas tego remontu.

KONSERWACJA OBRAZU SZTALUGOWEGO „MATKA BOŻA Z DZIECIĄTKIEM I CZTERNASTU ŚWIĘTYCH WSPOMOŻYCIELI”

Zabytkowy obraz „Matka Boża z Dzieciątkiem i Czternastu Świętych Wspomożycieli” malowany na desce powstał w 1524 r. przez Hansa Dürera. Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim udało odzyskać się dawny blask obrazu oraz jego ramy. Dzieło można podziwiać w kaplicy św. Józefa w lewej nawie Bazyliki. Mogą to zrobić także osoby niewidzące, dzięki wykonaniu i zamontowaniu w pobliżu kaplicy płaskorzeźby obrazu.

PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE ORGANÓW

Obecnie istniejące organy zostały zbudowane w 1972 r. przez znaną rodzinną firmę organmistrzowską Biernacki. Są to organy piszczałkowe, 45-głosowe. Poprzednie organy zniszczone zostały podczas pożaru w 1945 r. Pracami konserwatorskimi i remontowymi został poddany stół gry, traktura, miechy, wiatrownice, piszczałki. Wymieniona została dmuchowa oraz instalacja elektryczna.

ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

W ramach projektu dokonano także zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, które pomoże w realizacji zaplanowanych celów. Zamontowanie systemu monitoringu (kamer, czujników i in.) pozwoli na zabezpieczenie Bazyliki oraz jej zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem. Zamówiono 20 szt. Audioprzewodników, które ułatwią zwiedzanie turystom (także anglojęzycznym) po kościele. Poruszanie się po Bazylice z audioprzewodnikiem ułatwią tablice informacyjne w 5 językach (w tym języku Braille’a) wyznaczające trasę. Tablice posiadają także kody QR, dzięki którym będzie można za pomocą smartfona zapoznać się z ciekawymi miejscami Bazyliki. Dla osób niewidzących przygotowano płaskorzeźbę znanego obrazu „Matka Boża z Dzieciątkiem i Czternastu Świętych Wspomożycieli” autorstwa Hansa Dürera. Ostatnim etapem była rozbudowa systemu multimedialnego. Wymianie uległy stare kolumny głośnikowe, zakupiono nowe wzmacniacze i mikrofony, a jakość dzwięku została poszerzona dzięki dostarczonym subwooferom. Zamontowano również ekran LED. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE

Działania informacyjne i promocyjne mają na celu zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków UE w projektach realizowanych przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Dnia 2 marca 2018 r. na plebanii Parafii zorganizowana została Konferencja inaugurująca projekt. Podczas konferencji przedstawiono informacje nt. Programu POIiŚ oraz założenia i cele realizowanego projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i kościelnych oraz mediów.
W czasie projektu dokonano także zakupu bannerów i roll’up. Opublikowano artykuły o projekcie w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Zamówiono foldery i ulotki informacyjne. Zamieszczono tablicę pamiątkową. Utworzono również stronę internetową wraz z cyfrowym odwzorowaniem Bazyliki i jej zabytków, umożliwiając jej wirtualne zwiedzanie.
Na zakończenie projektu zorganizowano drugą konferencję, tym razem podsumowującą działania zrealizowane w ramach projektu.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa była niezbędna, aby móc starać się o środki z dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dlatego długo przed rozpoczęciem projektu opracowywano dokumenty w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń: programy prac konserwatorskich, projekty budowlane i kosztorysy. Przygotowywano wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami i studium wykonalności projektu. Przeprowadzono badania rynku i analizy popytu. Z kolei przed samymi pracami konserwatorskimi i robotami budowlanymi stworzona została dokumentacja wykonawcza elewacji i sklepień oraz ekspertyza z badaniami sklepień.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Do koordynacji projektu powołany został zespół zarządzający projektem. W związku ze skalą przedsięwzięcia oraz w celu właściwego przeprowadzenia robót budowlanych wyłoniony został także nadzór inwestorski.