ZAPYTANIA OFERTOWE I ROZTRZYGNIECIA

Nysa, 16.08.2021 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty na montaż systemu nagłośnienia i ekranu LED w Bazylice św. Jakuba w Nysie.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na montaż systemu nagłośnienia i ekranu LED w Bazylice św. Jakuba dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Pliki do pobrania

Nysa, 11.08.2021 r. - Informacja z otwarcia ofert – dotyczy wykonania montażu systemu nagłośnienia i ekranu LED.

Pliki do pobrania

Nysa, 03.08.2021 r. - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania montażu systemu nagłośnienia i ekranu LED w Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie.

Zamówienie dotyczące wykonania montażu systemu nagłośnienia i ekranu LED w Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nysa, 15.07.2021 r. - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i montaż 21 szt. tablic informacyjnych.

Zamawiający – Parafia św. Jakuba w Nysie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania polegającego na wykonaniu i montażu 21 szt. tablic informacyjnych w Bazylice, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania. Szczegóły w załączeniu.

Pliki do pobrania

Nysa, 05.07.2021 r. - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i montażu 21 szt. tablic informacyjnych w bazylice pw. Św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie.

Rozwiń ››

Nysa, 03.12.2020 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych organów w Bazylice

Rozwiń ››

Nysa, 20.11.2020 r. - Informacja z otwarcia ofert - dotyczy wykonania prac konserwatorskich i remontowych organów w Bazylice św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie

Rozwiń ››

Nysa, 04.11.2020 r. - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac konserwatorskich i remontowych organów w bazylice pw. Św. Jakuba starszego apostoła i św. Agnieszki w Nysie

Rozwiń ››

Nysa, 28.02.2020 r. - Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi projektu w zakresie przygotowywania umów oraz opinii prawnych i monitorowania i sprawozdawczości wskaźników

Rozwiń ››

Nysa, 21.11.2019 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych

Rozwiń ››

Nysa, 14.11.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert - dotyczy wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych

Rozwiń ››

Nysa, 06.11.2019 r. - Pytania i odpowiedzi dotyczące wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych

Rozwiń ››

Nysa, 06.11.2019 r. - ZMIANA w załączniku 2 zapytania ofertowego dotyczące wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych - WZÓR UMOWY

Rozwiń ››

Nysa, 24.10.2019 r. - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych z elewacji zachodniej gotyckiej Bazyliki pw. św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie

Rozwiń ››

Nysa, 05.05.2018 r. - Wybór oferty na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

Rozwiń ››

Nysa, 09.04.2018 r. - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

Rozwiń ››

Nysa, 08.02.2018 r. - Zapytanie ofertowe na zorganizowanie konferencji prasowej

Rozwiń ››

Nysa, 20.01.2018 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych

Rozwiń ››

Nysa, 09.01.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych

Rozwiń ››

Nysa, 21.12.2017 r. - Pytania i odpowiedzi dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych - cz. 2

Rozwiń ››

Nysa, 18.12.2017 r. - Pytania i odpowiedzi dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych

Rozwiń ››

Nysa, 28.11.2017 r. - Zapytanie ofertowe na usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych

Rozwiń ››

Nysa, 03.10.2017 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim

Rozwiń ››

Nysa, 15.09.2017 r. - Zapytanie ofertowe na usługi wykonania ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim

Rozwiń ››

Nysa, 14.09.2017 r. - Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

Rozwiń ››

Nysa, 22.08.2017 r. - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

Rozwiń ››