CHRZEST

Sakrament chrztu św.

Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10:45. Dokładny termin chrztu należy ustalić w kancelarii parafialnej. Rodzice winni wtedy przedstawić następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka (odpis).
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adres).
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzicami chrzestnymi mogą być katolicy wierzący i praktykujący. Obowiązkiem rodziców i chrzestnych jest również odbycie katechezy przedchrzcielnej, która odbywa się w sobotę o godz. 17:00 przed niedzielą chrzcielną.