MAŁŻEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

  • Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu.
  • Dowód osobisty.
  • Świadectwa nauki religii lub wypełniony Indeks Nauki Religii.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim.
  • Zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych lub stacjonarnych kursach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się 2-3 lipca 2022 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie, zaś kurs stacjonarny (składający się z 4. wieczornych, poniedziałkowych spotkań) rozpocznie się od 9 maja 2022 w Domu Parafialnym nyskiej Bazyliki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl oraz na plakatach.