Wirtualne Zwiedzanie

Barokowa kaplica Najświętszego Sakramentu

Kaplica z 1679 r. przykryta kopułą z freskami (prawdopodobnie autorstwa Schefflera). W wyposażeniu barokowy ołtarz z 1775 r., częściowo zdekompletowany.

Obok na filarze przed prezbiterium znajduje się barokowy tron wystawienniczy z dawnego głównego ołtarza. W niszy tronu gotycka figura św. Anny Samotrzeć (ok. 1500 r.).

Ołtarz Główny – nastawa ołtarza stanowi obecnie tryptyk gotycko-renesansowy (1. ćw. XVI w.), płaskorzeźbiony z malowanymi rewersami skrzydeł. W środku Chrystus Ukrzyżowany, a na skrzydłach sceny: Chrystus w Ogrójcu, Cierniem koronowanie, Biczowanie, EcceHomo, w predelli Upadek pod Krzyżem. Przed XIX-wieczną przebudową stanowił jeden z bocznych ołtarzy.

Galeria