Wirtualne Zwiedzanie

Barokowe Baptysterium

Kaplica wybudowana po wojnie trzydziestoletniej (1618-48 r.) w kształcie oktagonalnym poza murami Bazyliki z fundacji mieszczan nyskich jako miejsce modlitw za zmarłych w epidemiach i poległych, przykryte kopułą z lunetami i latarnią. Wejście flankowane przez dwie rycerskie płyty grobowe; dalej dwa epitafia po lewej Henryka Ferdynarda Entzmanna (+1708), po prawej kanonika nyskiego Tobiasza Konstantego Hanckego (+1719). W głębi bogaty ołtarz z figurami świętych patronów Śląska i diecezji wrocławskiej. W centrum późnogotycka chrzcielnica z barokowym nakryciem oraz renesansową kratą bogato zdobioną z 1627 r. W ścianach bocznych, w neogotyckich boazeriach cztery konfesjonały oraz 48 tablicowych malowideł Dankwarta, tzw. katechizm i wyznanie wiary w obrazach. W krypcie pod Baptysterium płyty nagrobne kapłanów Klemensa Neumanna (+1927) oraz Józefa Kądziołki (+1987), pierwszego powojennego proboszcza.

Galeria