Wirtualne Zwiedzanie

Kaplica Ecce Homo

Kaplica nakryta sklepieniem gwiaździstym (z żeberkami kamiennymi i zwornikami w kształcie tarcz oraz wspornikami z maszkaronami, XV/XVI w.). Odnaleziony dokument o ustanowieniu kaplicy pochodzi z 1403 r. W 1582  r. kaplica została wydatnie pomniejszona przez dobudowę schodów prowadzących na chór. Obecny ołtarz powstały w tradycjach barokowych z 1801 r. z obrazem współczesnym Ecce Homo.

Na drugim filarze po lewej stronie kościoła znajduje się imponujące epitafium Jakuba Schoresiusa (+1606) – renesansowe, marmurowe z alabastrowymi rzeźbami.

Pomiędzy kaplicą Ecce Homo, a północnym przedsionkiem znajduje się renesansowe epitafium Stanisława Weisskopfa (+1571).

Galeria