Wirtualne Zwiedzanie

Kaplica Matki Bożej Bolesnej

Kaplica nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na ścianie kaplicy znajduje się płyta nagrobna Jerzego Hondorfa von Starpel, który zmarł w 1580 r. Jest to renesansowa, marmurowa płaskorzeźba postaci rycerza z czterema kartuszami herbowymi. Zachowało się tu także niekompletne epitafium z metalową tablicą inskrypcyjną Jana Lohra – miejscowego proboszcza, zmarłego w 1653 r.

Galeria