Wirtualne Zwiedzanie

Kaplica św. Anny

Kaplica św. Anny oraz Męczenników Polskich: św. Maksymiliana Kolbego i bł. Jerzego Popiełuszki. Na postumencie stoi renesansowa figura św. Anny Samotrzeć. Pod witrażem wisi zespół trzech płyt nagrobnych; sufragana nyskiego Baltazara Liesch von Hornau (+1661) – barokowa, marmurowa z płaskorzeźbionym popiersiem zmarłego. Dalej kanonika nyskiego Mikołaja Neumanna (+1569) – renesansowa, marmurowa. I kolejna płyta kanonika nyskiego Mateusza Appelbauma (+1603) – późnorenesansowa, kamienna z płaskorzeźbą.