Wirtualne Zwiedzanie

Kaplica św. Mikołaja

Kaplica nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W posadzce znajduje się mało czytelna płyta nagrobna. Ołtarz w tradycjach barokowych z I poł. XIX w. W arkadzie krata z XVI/XVII w.

Obok w nawie bocznej renesansowe epitafium Wawrzyńca Prausnera (+1553), Wacława Rittera (+1564) i ich żony Magdaleny (+1569), kamienne, polichromowane.

Galeria