Chór parafialny

Prezentacja chóru

CHÓR MIESZANY „CANTORES SANCTI JACOBI”

Chór Mieszany „Cantores Sancti Jacobi” przy Bazylice św. Jakuba i Agnieszki w Nysie jest wspólnotą działającą dla uświetniania liturgii Mszy św. oraz nabożeństw, a także dla propagowania idei śpiewu chóralnego. Bowiem śpiew to modlitwa, zaś „Qui bene cantat bis orat” – „Kto dobrze śpiewa, modli się podwójnie”, jak napisał św. Augustyn.

Tradycje śpiewu chóralnego w nyskiej Bazylice w okresie powojennym datują się od lat 60. ubiegłego wieku; w minionych latach zespół pracował m.in. pod kierownictwem ks. Wenancjusza Kądziołki, ks. Wacława Leśnikowskiego oraz p. Barbary Sztandery. Po krótkiej przerwie, w roku 2003 chór wznowił działalność, pracując pod kierownictwem p. Stefana Janika. W latach 2010-2012 chór prowadził p. Bogdan Truty, a od roku 2012 dyrygentem zespołu jest p. Maria Kosz.

Repertuar chóru obejmuje pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego – m.in. pieśni pasyjne, wielkanocne, adwentowe i kolędy, części stałe Mszy Świętej oraz śpiewy na części zmienne, a także inne utwory religijne – od śpiewów chorału gregoriańskiego po utwory kompozytorów współczesnych.

 

Próby chóru odbywają się we wtorki i piątki w godz. 19.15–21.00 w sali św. Jadwigi w budynku plebanii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich z zapałem do śpiewania!