Młody Jeleń

"Młody Jeleń" duszpasterstwo akademickie

 

Nyskie Spotkania Akademickie „Młody Jeleń”
 
Grupa Nyskich Spotkań powstała w roku akademickim 2018/2019. Łączy studentów z wielu wydziałów, stwarzając przestrzeń do duchowego rozwoju. Nazwa grupy pochodzi z Psalmu 42:
„Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do Ciebie, Boże!”
Studenci mówią o sobie: „Jesteśmy młodymi ludźmi gorliwie szukającymi Pana Boga. Szukamy go na co dzień, wśród naszych obowiązków, planów, relacji i marzeń. Spotkania rozpoczynamy od uwielbienia, później przechodzimy do omawiania Słowa Bożego, dyskutujemy na bieżące tematy. Umacniamy swoje więzi!”
Zapraszamy wszystkich studentów i młodych pracujących w każdy czwartek o godzinie 18:30 w miejscu byłej Parafialnej Internetowej Kafejki (PIC) na plebanii Bazyliki.
Po więcej odsyłamy na fanpage: https://www.facebook.com/mlodyjelen